Barion Pixel
Értesítések engedélyezése
Engedélyezi az értesítéseket a böngészőjében?

Kamera és mikrofon tesztelése
Mikrofon és kamera tesztelése

A szolgáltatás igénybevételéhez szüksége van a számítógépe kamerájának és mikrofonjának a megfelelő működésére. A következő két lépésben ellenőrizheti a megfelelő működésüket.

A megfelelő működéshez a következő operációs rendszereket és böngészőket javasolt használni:

Laptop vagy asztali számítógép használat esetén:

Operációs rendszer: Windows10 és MAC rendszereken egyaránt futattható.

Böngésző: Chrome, Mozilla, Edge

Mobiltelefon használata esetén:

Android operációs rendszeren - Chrome böngésző javasolt

IOS operációs rendszeren - Safari böngésző javasolt

Tájékoztatás
"Szeretnénk tájékoztatni, hogy levelezésben és a konzultáció során elérhetőség, telefonszám, email cím egyéb elérhetőségek nem adhatók ki, illetve a klienstől sem fogadható el, ez a szerződésben is feltüntetésre került. Az elérhetőség kiadása és elfogadása az együttműködés felbontásához vezethet. Megértését és együttműködését köszönjük.”
Rendben
Új konzultációs felkérése érkezett!
Dr Nagy Péter
Elfogad Elutasít

Szakterületeink


Általános pszichológia

Az általános pszichológia az emberi viselkedés és tapasztalás elemi folyamatainak törvényszerűségeivel foglalkozik. Két fő területre osztható: a kognitív pszichológia a megismerő folyamatok, a tanulás, az észlelés, figyelem, emlékezet, kognitív képességek (gondolkodás, intelligencia, kreativitás), míg az affektív pszichológia a motiváció, az érzelmek, és ösztönök általános jellemzőit vizsgálja.


Személyiségpszichológia

A személyiségpszichológia kutatási területe a személyiség megismerése, felépülése, az egyéni különbségek leírása. Az emberek társas viselkedését, a személyiséget, azok típusait és a vonásokat tanulmányozza. Az emberek jellemzőivel és az emberek közötti különbségekkel foglalkozik.


Fejlődéspszichológia

A fejlődéspszichológia azokkal az általános testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli változásokkal foglalkozik, amelyeken az egyének koruk előre haladtával keresztülmennek a megtermékenyítéstől az élet végéig. A fejlődéspszichológia leginkább a gyermekkor vizsgálatával foglalkozik. A fejlődéslélektan az egyén fejlettségi állapota és életkora közötti összefüggéseket igyekszik feltérképezni. A fejlődéspszichológia különböző fejlődési modellek segítségével a fejlődési zavarok feltételeit, megértését vizsgálja, valamint az egyének közötti és kultúrák közötti különbségek okát kutatja más-más fejlődési területeken (például beszéd, gondolkodás, kommunikáció, érzelmek).


Szociálpszichológia

A szociálpszichológia a társas interakciókat vizsgálja, valamint a társas közeg, társadalmi jelenségek és az egyén hatását egymásra.


Pedagógiai pszichológia

A nevelő-oktató tevékenység és a személyiségfejlődés kölcsönhatásában jelentkező sajátosságok tanulmányozása. A neveléslélektan határtudomány a pedagógia és a pszichológia érintkezési területén. Kutatja a pedagógiai tevékenység pszichológiai sajátosságait és törvényszerűségeit, valamint a gyermeki fejlődésre gyakorolt hatását. A pedagógiai pszichológia témakörei például a nevelési stílusok, nevelési eszközök alkalmazása. Az iskolapszichológus a diákok mentális szűrésével, tanácsadással foglalkozik (pl. tehetséges vagy a segítségre szoruló diákok megfelelő helyre irányítása, tanácsadás diákoknak, szülőknek és tanároknak).


Munka- és szervezetpszichológia

A munka- és szervezetpszichológia a munka pszichológiai jellemzőivel a kiválasztással, a munkahelyi légkör kedvezőbbé tételével és a konfliktusok kezelésével, a munkamorál javításával, a hatékony munkavégzés kérdéseivel, a munkahelyi balesetek okaival, megelőzésével foglalkozik. A munkahelyek szervezeti sajátosságait és fejlesztésének lehetőségeit a szervezetpszichológia vizsgálja.


Reklámpszichológia

A reklámpszichológia az általános- és a szociálpszichológia törvényszerűségeit alkalmazva a vásárlói magatartás tanulmányozásával, a reklámok hatékonyságának, működési mechanizmusának vizsgálatával foglalkozik.


Sportpszichológia

A sportpszichológia a sporttudomány egyik ágazata, a sportolás pszichológiai hátterével foglalkozik. Célja egyéni sportok esetén teljesítőképesség, motiváció növelése, a stressz és szorongás csökkentése, figyelem, koncentráció fokozása, önbizalom növelése, a magas szintű önértékelés, versenyre való mentális felkészülés elősegítése. A sportpszichológia a teljesítőképesség tudatos és nem tudatos összetevőit tárja fel, teljesítőképesség ingadozásainak okait vizsgálja.


Kriminálpszichológia

A kriminálpszichológia a bűnözés motivációs hátterével, a bűnöző személyiségével, a vallomások lélektanával, valamint a börtönélet lélektanával, és a börtönviselt ember társadalomba való reszocializációjával foglalkozik.


Valláspszichológia

A valláspszichológia a kultúrpszichológia részterülete, amely a vallásélmény formáit és megjelenését kutatja különböző vallásokban.


Egészségpszichológia

Az egészségpszichológia az egészséges, „normális” emberi működés megismerésével, támogatásával foglalkozik, fontos feladatai közé tartozik a pszichoedukáció, a prevenció egyéni és társadalmi szinten is, például a szexuális magatartás, drog- és alkoholhasználat, dohányzás területén.


Szexuálpszichológia

A szexuálpszichológia a női és férfi szexuális problémák felismerésével és azok terápiájával, valamint a nemi identitás és szexuális orientáció kérdéskörével foglalkozik.


Evolúciós pszichológia

Az evolúciós pszichológia a különböző viselkedések, társas jelenségek evolúciós hátterével és magyarázatával foglalkozik.


Környezetpszichológia vagy ökopszichológia

A környezetpszichológia az embert körülvevő épített és természetes környezet emberre gyakorolt hatásainak kutatásával foglalkozik. Az ökopszichológia az emberi viselkedést és tapasztalást annak materiális és szociális életfeltételeinek tükrében vizsgálja.